Definicja zdrowia

Definicja zdrowia i próby określenia tego pojęcia mają tak długą historię jak sam człowiek.
Zdrowie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan cechujący się uzyskaniem dobrego samopoczucia na poziomie fizycznym, psychicznym i społecznym. Nie jest on zatem związany tylko z brakiem choroby czy niedomaganiem.
Zdrowie w pojęciu ogólnym i powszechnym to stan przeciwny chorobie. Według Hipokratesa zarówno zdrowie (dobre samopoczucie), jak i choroba (złe samopoczucie) zależą od równowagi między tym, co nas otacza (równowaga między człowiekiem a środowiskiem).
Zdrowie to także potencjał zdolności adaptacyjnych danego organizmu do wymogów otoczenia, do pełnienia ról społecznych, przystosowania się do zmian występujących w środowisku i umiejętność radzenia sobie z tymi zmianami. Ponadto jest ono środkiem umożliwiającym lepszą jakość życia i zasobem gwarantującym rozwój społeczeństwa.
Na utrzymanie zdrowia jednostki ma wpływ kilka aspektów:zdrowie opieka zdrowotna
 • kondycja, aktywność fizyczna,
 • właściwe, racjonalne odżywianie,
 • odporność na stres,
 • utrzymywanie czystości ciała i otoczenia,
 • prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym.
Zdrowie to również wartość na poziomie społecznym. Stanowi ono dobro publiczne, chronione w imię zasad solidaryzmu i współodpowiedzialności. Zapobieganie chorobom jest celem zdrowia publicznego, które dotyczy całego społeczeństwa. 
Państwa także mają wpływ na zapewnienie ochrony zdrowia swoim obywatelom. Czynnikami budującymi zdrowie publiczne są:
 • pokój,
 • globalne, lokalne i ekonomiczne bezpieczeństwo (obejmujące mieszkanie, żywienie, edukację, zarobki),
 • stabilny system ekonomiczny,
 • odtwarzalne zasoby naturalne,
 • sprawiedliwość i równość społeczna.
Zdrowie to wartość najcenniejsza i niezaprzeczalna. Należy o nie dbać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i społecznym.