Epidemiologia

Epidemie powstają głównie za sprawą chorób zakaźnych (rozprzestrzeniających się przez kontakt z chorym). Rozwojowi pandemii sprzyjają fatalne warunki higieniczno-sanitarne, a także słaba znajomość choroby – przyczyn jej powstawania i sposobów leczenia.
Epidemiologia jest działem medycyny zajmującym się zwalczaniem chorób zakaźnych.
Skupia się ona na badaniach dotyczących czynników środowiskowych oraz warunków, w których powstają i szerzą się choroby zakaźne czy też inne schorzenia, zaburzenia zdrowia. Epidemiologia rozpatruje także zależności między np. paleniem tytoniu a chorobami układu oddechowego i krążenia czy powstawaniem wola na szyi z powodu braku jodu w diecie. Ten szczególny dział medycyny zajmuje się również opracowywaniem metod zapobiegawczych i środków zwalczających choroby zakaźne oraz niezakaźne.
Początek nowoczesnej epidemiologii dał Louis Pasteur. Jej dalszy rozwój nastąpił za sprawą powstania:
  • bakteriologii,
  • patologii,
  • genetyki,
  • biochemii,
  • statystyki medycznej.
Dzięki ścisłej współpracy z higieną, nauką zajmującej się ochroną zdrowia przez usuwanie z otoczenia czynników ujemnych, powodujących choroby, pozwala ona chronić populację przed różnymi epidemiami.
Badania prowadzone w ramach epidemiologii dotyczą rozpowszechniania:
  • chorób – częstości ich występowania i rozmieszczenia,
  • inwalidztw oraz ich przyczyn,
  • zgonów oraz ich przyczyn.
Główne cele działania tej nauki o częstości występowania różnych stanów chorobowych w populacji oraz czynników związanych z ich występowaniem to: 
    • poszukiwanie czynników etiologicznych ryzyka,
    • ocena częstotliwości występowania chorób,
    • opracowanie zasad profilaktyki (wprowadzenie jej w życie i monitorowanie jej) oraz wytycznych do strategii zwalczania chorób,
    • obserwacja i nadzór skuteczności strategii ochrony zdrowia,
    • określenie efektywności, kosztów metod leczenia oraz strategii ochrony zdrowia.
W walce z epidemiami pomocne są szczepionki ochronne i leki. Jednak z czasem bakterie modyfikują się i uodporniają na nie.
Najtrudniejszą do wyleczenia chorobą zakaźną jest jak do tej pory AIDS. Do tej grupy należy także zapalenie kości i szpiku, gorączka krwotoczna Ebola, kuru i wścieklizna. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) chorobami stanowiącymi globalne zagrożenie zdrowotne są: gruźlica, malaria i schistosomatoza.