Środowiskowe zagrożenia zdrowia

Człowiek jest nierozerwalnie związany z naturą. Jego egzystowanie oraz jakość tego istnienia są zależne od środowiska, w którym żyje. Wszelkie niekorzystne zmiany dotyczące środowiska mają wpływ także na człowieka, w tym na jego zdrowie.
Czynniki środowiskowe, obok stylu życia, czynników biologicznych i medycyny naprawczej, są głównym wyznacznikiem stanu zdrowia człowieka.  

 
Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi wywoływane są przez czynniki:
  1. Biologiczne (epidemie wywołane drobnoustrojami czy pasożytami).
  2. Chemiczne (zanieczyszczenia powietrza, wody, żywności).
  3. Fizyczne (np. hałas, wibracje).
  4. Geologiczne (np. degradacja gleb).

 
Inny podział to:
    • Zagrożenia globalne (np. efekt cieplarniany).
    • Zagrożenia regionalne (np. niedobór jodu czy kwaśne deszcze).
    • Zagrożenia lokalne (np. zanieczyszczenia powietrza, wody bądź hałas).
Czynniki środowiskowe powodujące zagrożenie zdrowia ludzkiego to czynniki o niskim natężeniu, które działają przez długi czas i przez całą dobę. Mają one wpływ na społeczność ludzką, zaś ich skutki zdrowotne są dość specyficzne i pojawiają się po dłuższym okresie ekspozycji. Szkodliwe czynniki środowiskowe związane są zazwyczaj z formami aktywności ludzkiej, takimi jak: przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach, na ulicy, na wsi; podróżowanie; spożywanie posiłków; wypoczynek.  
W Polsce głównymi źródłami zanieczyszczeń, a co za tym idzie środowiskowych zagrożeń zdrowia są: przemysł, rolnictwo, transport, a także gospodarka komunalna. Czynniki środowiskowe są jedną z podstawowych przyczyn chorób w państwach uprzemysłowionych. Częściej narażone są na nie dzieci niż dorośli. Najgroźniejsze choroby wynikające z zagrożeń środowiskowych to przede wszystkim nowotwory i schorzenia układu krążenia.
Jak przeciwdziałać środowiskowym zagrożeniom zdrowia?
Należy przede wszystkim podejmować działania związane z ochroną środowiska. Duży wpływ ma na to Unia Europejska i jej strategie na rzecz ochrony zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci) i środowiska. Unia Europejska we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia prowadzi intensywne badania dotyczące tych dwóch aspektów naszego życia oraz zajmuje się informowaniem społeczeństwa na ten temat. Ma to na celu obniżenie lub wyeliminowanie negatywnego wpływu czynników środowiskowych na zdrowie człowieka. Dzięki temu społeczeństwo staje się bardziej świadome, co może przyczynić się do promowania pozytywnych zmian społeczno-ekonomicznych oraz wzmocnienia norm socjalnych opierających się na uznaniu zdrowia za najwyższą wartość.